Hyppää pääsisältöön
Kriteerihaku
/ Ohjeita kriteerien valintaan ja käyttöön hankinnoissa
Ohje

Ohjeita kriteerien valintaan ja käyttöön hankinnoissa

Luotu 9.5.2023, 11:45
Päivitetty 14.12.2023, 09:35
Ohjeiden läpikäyntiä.

Kriteeripankista voit hakea hankinnoissa sovellettavia vastuullisuuskriteereitä, joita voidaan hyödyntää  

•    tarjouspyynnössä vähimmäisvaatimuksina 
•    hinta-laatusuhteen vertailuperusteina 
•    tai sopimusehtoina. 

Kriteeripankin kriteerit on kehitetty vuoropuhelussa tilaajien, toimittajien ja alan keskeisten sidosryhmien kanssa. Näin varmistetaan että kriteerit ovat markkinatilannetta vastaavia, markkinaa kannustavia, syrjimättömiä, vertailukelpoisia ja todennettavia.

Tilaaja priorisoi ja valitsee itselleen mielekkäimmät kriteerit omien vastuullisuustavoitteidensa ja kokemuksensa mukaan. Toimittajilta ei ole mielekästä vaatia kaikkia kriteeripankissa ehdotettujen tuoteryhmää koskevien kriteerien täyttämistä. Yksikin hyvin valittu kriteeri voi tuottaa halutun vaikutuksen. 

Kriteerien toimivuudesta vastaa aina viimekädessä tilaaja itse. Varsinkin ensi kertaa uusia vastuullisuusvaatimuksia asetettaessa tai yhdisteltäessä erilaisia esimerkiksi edelläkävijätason kriteereitä kannattaa aina tehdä tietopyyntö tai järjestää markkinavuoropuhelu sen varmistamiseksi, että kriteerit täyttäviä tuotteita on saatavilla.