Hoppa till huvudinnehållet
Kriteerihaku
/ Vill du själv ta fram kriterier för Kriteriebanken?
Aktuellt

Vill du själv ta fram kriterier för Kriteriebanken?

Skapat 1.2.2024, 13:36
Uppdaterad 1.2.2024, 13:37

I Kriteriebanken publiceras även andra hållbarhetskriterier för upphandlingar än de som tagits fram av Motiva eller kompetenscentrumet KEINO.

Förutsättningen är att kriterierna har tagits fram i dialog med beställare och leverantörer. Kriterierna som publiceras ska vara marknadsfrämjande, icke-diskriminerande, verifierbara, jämförbara samt ha anknytning till föremålet för upphandlingen. Kriterierna har vanligen två olika nivåer, grundläggande nivå och föregångarnivå, men ibland finns det bara en nivå. Om det saknas tidigare erfarenhet i Finland av ett visst kriterium, kan kriteriet vid behov publiceras som kriterieförslag.

När man tar fram kriterier för en helt ny produktkategori är det bra att också sammanställa ett kortfattat infopaket om de viktigaste hållbarhetseffekterna i den aktuella upphandlingskategorin.

Ta kontakt med Motiva i god tid

Om du har planer på att ta fram kriterier och få dem publicerade i Kriteriebanken ska du ta kontakt med Motiva i ett så tidigt skede som möjligt för att säkerställa att det inte pågår överlappande kriterieframtagning. Samtidigt får du närmare anvisningar om arbetet.

Informationen om kriterier läggs in i en Excel-fil och därifrån överförs kriterierna till Kriteriebanken. Du behöver alltså inte separat användarnamn för uppdatering av tjänsten. Från Motiva får du anvisningar om hur du fyller i Excel-filen, och vi för gärna en dialog om formuleringen av kriterierna.

Om du har planer på att ta fram kriterier och få dem publicerade i Kriteriebanken, eller om du önskar att Motiva ska ta fram kriterier för en viss upphandlingskategori, kan du ta kontakt:

Elina Muurimäki, elina.muurimaki@motiva.fi, puh. 040 847 8239
tai

Suvi Salmela, suvi.salmela@motiva.fi, puh. 0400 960 128