Hoppa till huvudinnehållet

Hitta hållbarhetskriterier

I kriteriebanken kan du leta efter hållbarhetskriterier som tillämpas vid införskaffning av produkter eller tjänster samt på basen av ansvarsmål som beaktas i upphandlingen. Du kan leta efter kriterier även genom att använda egna sökord såsom eko, miljömärket svanen, green deal osv.

Så här gör du ansvarsfulla upphandlingar

I kriteriebanken hittar du förutom hållbarhetskriterier som tillämpas i upphandlingar även information om olika produkters och tjänsters miljöpåverkan. Denna information hjälper till att välja så verkningsfulla kriterier som möjligt. Bekanta dig även noga med anvisningarna som berör användningen av kriteriet.

Kriteriebankens kriterier har utvecklats i dialog med beställare, leverantörer och de viktigaste intressentgrupperna i branschen. På så sätt försäkras det att kriterierna motsvarar marknadssituationen, uppmuntrar marknaden, är icke-diskriminerande, jämförbara och verifierbara.

Aktuellt

1.2.2024
I Kriteriebanken publiceras även andra hållbarhetskriterier för upphandlingar än de som tagits fram av Motiva eller kompetenscentrumet KEINO.