Hoppa till huvudinnehållet
Kriteerihaku
/ Anvisningar om val och användning av kriterierna vid upphandlingar
Guide

Anvisningar om val och användning av kriterierna vid upphandlingar

Skapat 14.12.2023, 09:15
Uppdaterad 14.12.2023, 09:30
Ohjeiden läpikäyntiä.

I kriteriebanken kan du söka hållbarhetskriterier för tillämpning vid upphandlingar. Kriterierna kan användas som  

•    minimikrav i anbudsförfrågan 
•    grunder för att jämföra förhållandet pris-kvalitet 
•    eller som kontraktsvillkor. 

Kriterierna i kriteriebanken har tagits fram i dialog med beställare, leverantörer och branschens centrala intressentgrupper. Detta säkerställer att kriterierna motsvarar marknadsläget och främjar marknaden samt är icke-diskriminerande, jämförbara och verifierbara.

Beställaren prioriterar och väljer ut de kriterier som är mest meningsfulla utifrån beställarens egna hållbarhetsambitioner och erfarenhet. Det är inte meningsfullt att kräva att leverantörerna uppfyller samtliga kriterier som föreslagits i kriteriebanken för den aktuella produktgruppen. Redan ett enda väl valt kriterium kan ge önskad effekt. 

I sista hand är det alltid beställaren själv som är ansvarig för att kriterierna fungerar. I synnerhet när man för första gången ställer upp nya krav på hållbarhet eller kombinerar olika kriterier från exempelvis föregångarnivån, lönar det sig alltid att begära information eller ordna en marknadsdialog för att säkerställa att produkter som uppfyller kriterierna finns att tillgå.